Ini Dia fakta Sejarah Ilmu Fengsui

Ilmu Fengsui ialah adalah pengetahuan topografi kuno Tiongkok yang meyakini bagaimana manusia serta Surga ( astronomi ) , serta Bumi ( geografi ) , hidup dalam serasi untuk menolong melakukan perbaikan hidup dengan terima Qi positif. Qi ada di alam jadi daya yang tidak kelihatan. Qi baik disebutkan nafas kosmik naga. tipe Qi ini diakui jadi pembawa rezeki serta nasib baik. tetapi ada juga Qi jelek yang disebutkan Sha Qi pembawa nasib jelek. ada beberapa saluran feng Shui, salah satunya ialah Bintang terbang, waktu, serta topografi.Ilmu Fengsui Tiongkok kuno yang diketahui sekarang sebuah metamorfosis yang sudah ada semenjak lebih dari 2000 tahun yang kemarin. Nampaknya pengetahuan ini sudah alami perkembangan yang demikian besar bila kita lihat dari perubahan zaman ke zaman. Di bawah ini, kami beri info riwayat perubahan pengetahuan Feng Shui di Tiongkok yang sudah diselidiki oleh beberapa ahli sejarahwan kita dari zaman ke zaman.

1. Sebelum dinasti Qin ‐ waktu pembentukan ( era 16 ‐ era 2 sebelum Masehi )

Pada saat sebelum dinasti Qin pengetahuan Feng Shui diketahui dengan nama Bu Zhai, yakni cara peramalan dengan memakai cangkang kura-kura untuk memandang satu tempat memberikan keuntungan atau mungkin tidak. Cara ini sama dengan dengan cara peramalan Yi Jing serta dikenal juga jadi Xiang Di atau ada yang mengatakan Xiang Zhai. Cara penting yang digunakan pada masa ini masih simpel sekali, yakni :

1 ) Menilai bentuk ‐ bentuk tanah dataran tinggi serta dataran rendah.

2 ) Kecukupan air disebuah tempat tempat, dan skema saluran air.

3 ) Kualitas tanah, subur atau tidaknya.

4 ) Ruang tempat dengan pusat kota.

5 ) Penuhi ketentuan penghijauan ( banyak tanaman / pohon ) atau mungkin tidak.

Ahli ‐ ahli yang pakar dalam pengetahuan ini saat itu disebutkan dengan arti Fang Shi, atau satu orang yang pelajari pengetahuan alam serta pengetahuan metafisika.

2. Dinasti Qin serta Han ‐ waktu perubahan ( era 2 SM ‐ era 2 Masehi )

Pada saat ini, pengetahuan Feng Shui mulai alami perubahan yang mana mulai disebutkan dengan arti Kan Yu. Kan Yu ialah satu arti jika manusia pahami kehendak alam semesta, hingga dimana ia tinggal ia harus beradaptasi dengan lingkungan itu tanpa ada ingin menantangnya yang mana ide ini populer dengan arti "Tian Ren He Yi". Satu momen penting yang dapat dicatat dalam waktu ini ialah Feng Shui saluran bentuk serta saluran kompas mulai terpecah serta semasing mulai membuat teorinya.

Ahli ‐ ahli yang pakar dalam waktu ini diantaranya ialah Huang Shi Gong serta Zhang Liang. Mereka pakar taktik militer yang menolong berdirinya dinasti Han.

3. Dinasti Wei serta Jin ‐ Arti Feng Shui dibuat ( era 2 ‐ era 4 Masehi )

"Zang Feng De Shui, Cheng Sheng Qi" ialah pengucapan yang konon dicatat oleh Guo Pu dalam bukunya yang berjudul Zang Shu. Guo Pu ialah seorang ilmuwan Taoisme yang seorang sastrawan tersohor saat itu. Sedang kitab Zang Shu mengulas tentang bagaimana satu orang yang sudah wafat seyogyanya disemayamkan menurut beberapa kaidah Feng Shui supaya memberi kemakmuran buat anak-cucunya. Ide penting dari kitab Zang Shu rupanya sudah mengilhami banyak beberapa ahli Feng Shui di saat-saat selanjutnya.

4. Dinasti Sui, Tang, serta 5 dinasti ‐ penebaran pengetahuan Feng Shui di semua daerah Tiongkok ( era 4 ‐ era 9 Masehi )

Pada saat ini pengetahuan Feng Shui sudah alami banyak perkembangan dibandingkan dengan waktu awalnya, sebab :

1 ) System kerajaan berbentuk Meritokrasi, yakni siapa yang mempunyai layanan akan dipropagandakan oleh kerajaan, hingga system ujian kenegaraan sudah mempunyai fungsi yang penting serta dalam ujian itu telah pasti tersangkut pengetahuan alam terhitung Feng Shui yang kita mengenal sekarang.

2 ) Yang Yun Song, seorang pustakawan dinasti Tang sudah memformalisasikan saluran bentuk dengan arti Xing Shi Pai atau ada yang menyebutkan saluran ini Jiangsi Pai.

3 ) Terciptanya ide fundamen Feng Shui, yang disebutkan dengan Huang Di Zhai Jing

Ahli ‐ ahli yang pakar dalam waktu ini lumayan banyak, diantaranya : Qiu Yan Han, Si Ma Tou Tuo, Yang Yun Song, Ceng Qiu Ji, Ceng Wen Chan, Liao Yu, Huang Miau Ying serta masih banyak yang lain.

5. Dinasti Song ‐ waktu keemasan Feng Shui ( era 9 ‐ era 12 Masehi )

Ada 3 momen penting yang dapat diambil pada saat ini, yakni :

1 ) Ketidaksamaan di antara Feng Shui saluran bentuk serta saluran kompas jadi demikian riil.

2 ) Pemakaian kompas Feng Shui, yang kita ucap dengan Luo Pan mulai umum.

3 ) Saluran kompas jadi makin terkenal dibanding saluran bentuk, serta pada saat ini sudah tertera lebih dari 120 jenis saluran Feng Shui kompas.

Ahli ‐ ahli yang pakar dalam waktu ini diantaranya : Chen Xi Yi, Wu Jing Luan, Liao Jin Jing, Lai Wen Jun, serta masih banyak yang lain.

6. Dinasti Yuan ‐ waktu kehilangan pengetahuan Feng Shui ( era 12 ‐ era 13 Masehi )

Ini ialah waktu yang paling suram buat pengetahuan Feng Shui, kenapa ? Sebab pada saat ini, raja-raja dinasti Yuan ialah beberapa orang Mongolia ( bangsa asing ) yang mana mereka menjajah Tiongkok dengan berupaya mendesak kebudayaannya supaya tidak bisa bertumbuh. Dalam dinasti ini banyak buku-buku Feng Shui yang dibakar, hingga kita kehilangan jejak sepanjang hampir 100 tahun. Tidak ada satu pakar-pun yang tertera pada saat ini.

7. Dinasti Ming serta Qing ‐ Pengetahuan Feng Shui dipelajari oleh orang pemula ( era 13 ‐ 19 Masehi )

Sesudah dinasti Yuan digulingkan serta berdirinya dinasti Ming, pengetahuan Feng Shui telah mulai bertumbuh , namun pengetahuan ini telah dipelajari oleh beberapa orang pemula serta tidak terbatas pada golongan intelektual kerajaan saja. Pada saat ini ada banyak momen penting yang dapat dicatat :

1 ) Ide San Yuan Jiu Yun ( 3 masa 9 periode ) mulai dikenalkan.

2 ) Pembedaan di antara saluran San He serta saluran San Yuan makin jelas.

3 ) Teori-teori serta saluran Feng Shui makin banyak yang bersimpangan, memusingkan serta sama-sama menjatuhkan.

4 ) Sebab kehilangan waktu 100 tahun dijajah oleh orang Mongolia, banyak saluran yang bawa kembali ideologi Feng Shui dinasti Song serta Tang tanpa ada background yang pasti serta sama-sama bersimpangan.

5 ) Pada dinasti Qing, Feng Shui bintang terbang jadi makin terkenal.

Pakar-pakar yang ada di waktu ini lumayan banyak, diantaranya : Liu Bo Wen, Leng Qian, Mu Jiang Chan Shi, Jiang Da Hong, Zhang Jiu Yi, Jiang Yao, Zhang Zhong Shan, Wen Ming Yuan, Ma Tai Qing, Shen Zhu Reng, Zhang Xin Yan, serta banyak yang lain.

8. Berdirinya RRC ‐ Pengetahuan Feng Shui dipelajari di penjuru dunia ( era 19 ‐ saat ini )

Post a Comment

0 Comments